ARC Architekci

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gdańsku

Adres

Gdańsk Oliwa
l

Projekt

Przebudowa i rozbudowa budynku figurującego w gminnej ewidencji zabytków. Głównym założeniem projektu było w miarę możliwości odtworzenie pierwotnej przedwojennej bryły budynku oraz odtworzenie charakterystycznych detali. Budynek został rozbudowany od strony elewacji ogrodowej. Nowoprojektowana bryła budynku nawiązuje materiałami wykończeniowymi do budynku historycznego i jest od niego odseparowana za pomocą przeszklonego łącznika, w celu zachowania wyraźnej granicy pomiędzy tkanką historyczną a nowoprojektowaną.

Realizacja

2023 (w trakcie realizacji)

Kontakt

ul. Nowogródzka 11
80-124 Gdańsk

tel. 58 302 42 27
e-mail: r.dyduch@arc-architekci.pl
a.lewko@arc-architekci.pl