Zajmujemy się obsługą inwestycji oraz wykonywaniem projektów.

Zakres usług , które oferuje nasze biuro obejmuje pełny proces inwestycji : od fazy koncepcyjno – projektowej po realizację obiektów budowlanych.

Oferujmy współpracę w zakresie:

  • Przeprowadzenia, z upoważnienia inwestora, wszystkich procedur formalno-prawnych/ administracyjnych, których rezultatem jest otrzymanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie ,

  • Nadzór inwestorski nad realizacją, w tym koordynacja prac budowlanych oraz nadzór nad nimi,

  • Zastępstwo inwestorskie – przeprowadzenie całości zamierzenia inwestycyjnego,

  • Wykonywanie analiz uwarunkowań inwestycyjnych dla wskazanych lokalizacji i współdziałanie w tym zakresie z firmami konsultingowymi, budowlanymi oraz inwestorami,

  • Wykonywanie analiz kosztów inwestycji,

  • Projektowanie architektoniczne wraz z projektami wielobranżowymi,

  • Dostosowywanie projektów istniejących do obowiązujących przepisów prawa budowlanego,

  • Projektowanie, aranżacja i realizacja wnętrz.